Cosmos vzw website

Klant: Cosmos vzw  Is een Anderlechtse organisatie met 2 lokale dienstencentra (Cosmos in Kuregem en Vives in de Vijverwijk), die acties opzet en diensten ontwikkelt voor ouderen en mensen met zorgvragen opdat deze langer, op een kwaliteitsvolle manier in hun buurt kunnen blijven wonen. Tevens professioneel inschakelingsproject in de horeca, met 2 sociale resto’s en een cateringdienst waarin de wereldkeuken centraal staat. Een organisatie die beschikt over wijkinfrastructuur met het Wokhuis, zaal Excelsior en het Jorezgebouw, die ze openstelt voor buurtbewoners en buurtorganisaties. Ze  werkt als actieve partner mee aan de opstart van een kleinschalig woonzorgproject in Kuregem. Is een actieve partner in Anderlecht op vlak van wijkontwikkeling.

Project: Redesign, responsive maken en ontwikkeling van hun website.

Datum: 2019

Tools:  WordPress

Cosmos website