Ellips presentatiebrochure

Klant: lokaal dienstencentrum Ellips. Ellips is eerst en vooral een ontmoetingsplek waar mensen uit de gemeente Sint-Agatha-Berchem, maar ook uit omliggende gemeenten terecht kunnen. Hiermee kan het LDC bijvoorbeeld mensen die zich thuis wat geïsoleerd voelen terug in contact brengen met andere mensen uit de buurt. Ellips wordt dus gezellig met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen. Van sociaal restaurant tot pedicure. Van spelnamiddag tot een voorlichting over veiligheid in huis. Daarnaast wordt het LDC een zorgknooppunt waar mensen terecht kunnen met al hun vragen rond gezondheid, thuiszorg…

Project: ontwerp en layout van de presentatiebrochure.

Datum: 2013

Tools: Illustrator, Indesign