Huristo website

KlantHuristo is een project dat een methodologie ontwikkelt over bewustwording van en belangenbehartiging voor het Europees handvest voor de rechten van de mens, een onderdeel van de wereldwijde burgerschapseducatie met laagopgeleide volwassen lerenden (Vluchtelingen en migranten die in de stad wonen en inboorlingen die op het platteland wonen). Deze methodologie is gebaseerd op digitale storytelling: werken aan persoonlijke verhalen die verschillende onderwerpen uit het handvest illustreren. Het belangrijkste resultaat voor de volwassen lerenden is een toename van de digitale vaardigheden, lees- en schrijfvaardigheid, bewustwording van het Mensenrechtenhandvest en Europees burgerschap.

Project: website ontwerp en ontwikkeling.

Datum: 2017

Tools: WordPress

Huristo website

We maakten ook hun logo