Ufled website

KlantUFLED asbl – Union des Femmes Libres pour l’Egalité des Droits. UFLED is een plaats waar vrouwen zichzelf kunnen zijn, zich opbouwen of nog erkend worden zoals men is, zonder oordeel van anderen of de maatschappij. Dit creëert een klimaat van vertrouwen, erkenning, openheid en respect tussen personen.

Project: website design & ontwikkeling.

Datum: 2015

Tools:  Adobe Photoshop, Wordpress, html, css