De klant

Go! Ouders is de koepelorganisatie van het Vlaams netwerk voor gemeenschapsonderwijs voor de oudersbetrokkenheid.

Als overkoepelende organisatie biedt zij steun, informatie, instrumenten en opleiding inzake ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het schoolleven van kinderen.

Project

Een video of animatie om hun diensten aan ouders te presenteren.
Aangezien Maks bekend staat voor het gebruik van digital storytelling, was dit voor ons een natuurlijke keuze.

Er is gekozen de werking te verbeelden door een eiland, omdat de dienst voor ouderhulp apart is van de organisatie van het netwerk voor gemeenschapsonderwijs. Het is best leuk en appelleert aan de wereld van de kindertijd. Hetzelfde geldt voor de vectortekentechniek, die appelleert aan de wereld van de kinderjaren, zonder al te rommelig te zijn.

Het verhaal wordt voorgelezen door de coördiantor van de afdeling.

De video is niet publiekelijk zichtbaar, zie hieronder een paar illustraties.

Project Details

Categories: