Migratie en integratie vormen centrale begrippen in onze huidige maatschappij, zowel voor het beleid, de media, de onderzoekswereld en het middenveld als voor de bredere samenleving. Enerzijds wordt er ingezet op de inburgering van nieuwe migranten, anderzijds focust het integratiebeleid op evenredige participatie, toegankelijkheid van voorzieningen, actief burgerschap en wederzijdse betrokkenheid van zowel vreemdelingen als de ontvangende samenleving. Maar hoe doeltreffend zijn deze integratieprogramma’s? Ons werd gevraagd een presentatiemap een de vragenlijsten voor het onderzoek te ontwerpen.

Klant

KU Leuven in samenwerking met het centra voor de integratie van vreemdelingen en mensen van buitenlandse oorsprong (CRI).

Project

We ontwikkelden een huisstijl voor het Migrant Voices project, een presentatiemap en een sjabloon voor de vragenlijsten.

Project Details

Categories:

By:

Een project starten? Vraag een vrijblijvende offerte aan

Start project
Home>Print>Migrant voices
Contact